Merupakan dambaan setiap muslim, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta’ala dan Hari Akhir, untuk dapat menjalankan ibadah umrah di atas Bimbingan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para shahabatnya, jauh dari berbagai kemunkaran dan kesalahan serta berbagai amalan yang tidak dicontohkan.

Untuk menggapai ibadah umrah yang mabrurah, maka kita teringat perintah Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya:

خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ

“Ambillah tatacara manasik kalian dari (tatacara manasik)-ku”

[HR. Muslim, Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain dari shahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhu]

Sehubungan dengan itu, Bimbingan Umroh Al Atsary merasa terpanggil untuk berta’awun dengan kaum muslimin, yang berencana melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci, demi terwujudnya keinginan dan dambaan di atas.

Hanya kepada Allah subhanahu wa ta’ala kita berharap dan memohon pertolongan untuk menjadikan ibadah umrah kita sebagai amalan yang diridhai oleh-Nya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *